WHITE

WHITEWHITE

Name
G1
G2
L1
L2
Weight
Coating
Cat. no.
Diag.
Photo
Prod. Card.
elbow 1/2 WZ white
1/2
1/2
30
39
0,062
white
10.03.01
pdf
elbow 1/2 WW white
1/2
1/2
37
37
0,073
white
10.03.02
pdf
X
.